Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe hızla artıyor. Günümüz dünyasında teknolojinin yaşamımızın ve iş alanlarının her parçasına dahil olması ile beraber ortaya sıkça sorulan bir soru çıktı: Dijital dönüşüm nedir?
Dijital dönüşüm, toplumun değişen istek ve ihtiyaçları karşısında işletmelerin daha iyi hizmet verebilmeleri için bilgi teknolojilerinin yoğun bir şekilde iş süreçlerinde kullanması ve işletmenin tüm birimlerine entegre edilmesidir. Özetle dijital dönüşüm nedir sorusuna, işletmenin çağın teknoloji gerekliliklerine uyum sağlaması ve teknolojiyi iş süreçlerine dahil edip pozitif geri dönüş sağlamasıdır olarak cevap verilebilir.
Dijital dönüşüm neticesinde işletmenin analog olarak tutulmuş kayıtları dijital ortamlara aktarılarak kapsamlı bir değişim yaşanır. Modern teknolojinin imkanlarından en üst seviyede faydalanılması, işletmeye birçok avantaj sağlar. İş süreçlerinde hata payı azalır ve iş yapılma süreleri kısalır. Müşterilere sağlanan hizmetlerin kalitesi yükselir. İşletme dijital dönüşüm sayesinde daha önce fiziksel olarak gerçekleştirmek zorunda olduğu işlerin zaman, yer maliyeti ve mali maliyetlerinden kurtulur. Özetle, işletmenin iş süreçlerinde iyileşmeler bir araya geldiği zaman işletmenin verimliliği ve sinerjisi yükselir.
Son zamanlarda artık çoğu hizmetin sanal dünyada da gerçekleştirilebilmesi sayesinde işletmeler aslında dijital dönüşümü lüksten ziyade zorunluluk olarak görmeye başlamışlardır. Artan rekabet koşulları altında piyasada etkin bir aktör olabilmek için dijital dönüşüm en önemli gerekliliklerden biridir. Çağa ayak uydurmayalar artık rekabet gücünü kaybetmekte ve hızla rakiplerinin arkasına gerilemektedirler. Bu nedenle, hangi sektörde olurlarsa olsunlar, işletmeler dijital dönüşümün gücünü ve sağladığı avantajları yabana atmamalıdırlar.
dijital dönüşüm nedir